Masters


« BRIDGE CLUB »


av Jean-Paul PASSAMA

-  Programvaran kan behandla partävlingar, från 1 till 5 omgångar (med möjligheten för kvalifisering), beräkna resultaten som %-vis parscore, multiduplikat eller datum.

-  För « Masters Roy René »-tävlingen skickas resultaten via internett till den centrala servern. (Du behöver en internettanslutning på din dator, f.ex. ett modem och ett abonnement till en server.)

-  Lätta operationer, i huvudsak innläggning av par og scorer efter spelslut (många funktioner för justerad score, snittscore, kontroll av "omöjliga" scorer, zonfel, dubbel rangering osv.), puplicering av lokal rankinglista i 1 eller 2 kolonner med lett hantering av alla operationer, innmatning av par, och resultat vid spelslut(flera funksjoner før adjusted scores, tournament average, checking for « impossible » scores, (with mixing for first places?) möjlighet til att publicera resultaten till en websida, möjlighet til att e-maila privatprotokoller til bestämda deltakare.

-  Grafisk visning av klocka under spelet på full skjerm som visar återstående tid för varje rond och varslar rondskifte.

-  Fullständig lagring av varje spelare med personliga data, möjlighet för klubbranking (snittscore, mästarpoëng, rankingpoäng).

-  Möjlighet för automatiskt uppdatering av varje spelares data (mästarpoäng, nationell och internationell ranking osv.) vid sesongslut.

-  Registering, lagring och export av spelardata till Excel.

-  Periodiskt uppdatering av programvaran via internett. -